Outsourcing in pogoji uspešnega poslovanja

Zunanje izvajanje oziroma tako imenovan outsourcing je značilen za dolgoročna partnerstva. Podjetja namreč iščejo zunanje izvajalce IT storitev na podlagi kvalitete ter dolgoročnega sodelovanja. Kratkoročne pogodbe v tem primeru nikakor ne pridejo v upoštev. Zakaj je temu tako? Podjetja namreč z zunanjim izvajanjem v IT izdajo določene podatke, ki pa nikakor ne smejo biti dostopne širšemu krogu ljudi. Gre torej za zaupnost in seveda kvaliteto. Outsourcing pa je vse bolj razširjen tudi v Sloveniji. Za konkurenčno prednost je potrebno energijo poslovanja usmeriti v prihodnost ter razvoj poslovnih ciljev. IT zahteva neprestano spremljanje novosti, ki pa je lahko utrujajoče. Poleg vsega si lasten IT oddelek lahko privošči le malo podjetij.

Outsourcing pa mora biti izveden kvalitetno v zameno za dobro partnersko delovanje. Odgovornosti so tako na strani izvajalca, kot tudi na strani naročnika. Outsourcing je najbolje definirati z tako imenovano SLA pogodbo, ki zagotavlja hiter odziv. Seveda pa morajo biti za uspešno delovanje outsourcing storitve opravljeni tudi naslednji pogoji:

  • natančna izdelava strategije zunanjega izvajanja

  • izbor logističnega oskrbovalca za zunanje izvajanjem

  • jasna definicija vseh pričakovanj in pogojev

  • spoznavanje pogodbe

  • predelanje morebitnih nastalih težav

  • učinkovito komuniciranje

  • neprestano motiviranje

  • nadzorovanje kakovosti izvajanja storitev

Outsourcing je najpogostejši v IT

Zunanje izvajanje navadno v podjetju zajema le del poslovanja in ne celotno poslovanje. Najpogosteje se podjetja poslužujejo ravno outsourcing IT storitev, ki zahteva mnogo različnih znanj in kompetenc. Ponudnik zunanjega izvajanja se ukvarja izključno z IT, kar pomeni, da se lahko naročnik tako posveti ostalim, bolj pomembnih dejavnosti za samo poslovanje podjetja. Kljub vsemu, da je dandanes vse več govora o tako imenovanih zaupnih podatkih v IT, je vse več zunanjega izvajanja. Ste kdaj pomislili, da lahko zaupne podatke izda tudi zaposlen? Zatorej se zaupnost podatkov preprosto določi v pogodbi, ki natančno definira popolnoma vsa področja sodelovanja. Prav nič ne smete prepustiti naključju – glavno načelo dobrega outsourcing poslovanja.

Članki iz iste kategorije: