Idejna zasnova hiše

Idejna zasnova hiše nam nudi gradnji vse potrebne osnovne informacije.

Gradnja hiše je kompleksna naloga in zahteva na kratko povedano veliko strokovnega in natančnega dela . V prvi vrsti je to zahtevna investicija, ki ima večinoma dolgoročen namen uporabe. Investicija, ki jo zahteva hiša pomeni velik finančni zalogaj, zato mora biti stroškovno optimalna.
arhitektura
Kar pomeni, da mora nuditi vse zaželeno po optimalni, še bolje pa čim nižjih stroških. Vsako dodatno delo, storitev, material in drugo pomeni negativno lastnost gradnje. Učinki so praktično isti, stroški pa večji. Zato želimo pred gradnjo vse natančno predvideti. Poleg tega je idejna zasnova hiše pomembna zaradi dolgotrajnosti. V naši okolici ni težko najti primere hiš, ki služijo več generacijam, tudi stoletje ali več stare hiše niso redkost. Zasnova mora biti zasnovana tudi z mislijo na trajnost in prihodnost.
Le dobra zasnova omogoča dolgotrajnost gradnje in njeno ustreznost vsem potrebam v oddaljeni prihodnosti. Projekta dokumentacija obsega vrsto zasnov, projektov, in drugih dokumentov, ki omogočajo natančno izvedbo in stroškovno optimalnost. Med projekti je idejna zasnova hiše njen uvodni del. Njena vsebina je sestavljena iz naslovne strani, kazala vsebine projekta, splošnih podatkov o nameravani gradnji, informacije o projektantih, lokacijske podatke in dokazno dokumentacijo. Splošni podatki o nameravani gradnji vsebuje informacije o vrsti gradnje oziroma izvajanja del, naziv objekta na katerega se nameravana gradnja nanaša, klasifikacijo objekta, kot stavba, področje, oddelek, skupina, informacijo o zahtevnosti objekta, lokacija objekta, podatke o velikosti stavbe, velikosti ali zmogljivosti gradbenega inženirskega objekta, preko zazidalne bruto oziroma neto velikosti površine. Podatki o projektantih, dajo informacijo o projektantu, odgovorni osebi projektanta, odgovornem projektantu ter odgovornem vodji projekta. Lokacijski podatki sporočajo lego, velikost in obliko gradbene parcele, lego objekta na zemljišču, odmike objekta, prereze objekta in priključke objekta na javno infrastrukturo.

arhitekturni biro

Idejna zasnova hiše podaja investitorju in vsem drugim zainteresiranim številne informacije o temeljnih značilnostih bodočega objekta.
https://www.youtube.com/watch?v=t2OIzDForas

Članki iz iste kategorije: