Varnostniki poznajo fotofone

Neavtorizirano fotografiranje lahko krši avtorske pravice, škoduje varnosti in delu državnih institucij ter vdira v posameznikovo zasebnost. Zato je v nekaterih javnih prostorih, kot so galerije, policijske postaje in fitnes centri, prepovedano ali vsaj nezaželeno. Vse manjši in tišji fotoaparati, predvsem pa mobilniki, ki imajo tovrstne naprave že vgrajene, pomenijo nove izzive za redarje in varnostnike.

»Fotografiranje načeloma ni dovoljeno, saj bliskavice škodijo eksponatom, poleg tega pa gre za kršenje avtorskih pravic,« je povedala vodja kustosov v Narodni galeriji. Izjeme so mogoče le s soglasjem uprave, sicer pa ima vsak obiskovalec možnost, da v fototeki za študijske ali osebne namene kupi fotografije ali diapozitive razstavljenih del. V Narodni galeriji ne pomnijo nikakršnih incidentov, saj so obiskovalci vajeni muzejskega režima, ki je po vsem svetu enak, le tu in tam čuvaji opozorijo kakšnega pozabljivca. Do kršenja avtorskih pravic lahko pride tudi na koncertih, zato založbe ali glasbene skupine včasih zahtevajo, da organizatorji preprečijo vnos snemalnih in fotografskih naprav.

Iz zavoda ŠKUC, enega večjih koncertnih organizatorjev pri nas, je razložila, da v takšnih primerih v prostor obesijo napise, reditelji pa za čas koncerta obiskovalcem odvzamejo fotoaparate. Ker je bilo na obeh letošnjih večjih koncertih (Laibach, Queens of the Stone Age) fotografiranje dovoljeno, pri ŠKUC-u še niso razmišljali o nevarnosti »foto mobilnikov«, ki so letošnja prodajna uspešnica.

Ministrstvo za notranje zadeve, obrambo

»Fotografiranje policijskih objektov in njihovih prostorov je načelno dovoljeno, zato je dovoljen tudi vnos fotoaparatov,« je pojasnil  z ministrstva za notranje zadeve (MNZ). Prepovedano je le v primeru, ko je ogroženo varovanje osebnih ali tajnih podatkov. Na sestankih, kjer se obravnavajo tajni podatki ali operativne zadeve, ki so označene s stopnjo zaupnosti, ni dovoljena uporaba ne mobilnih telefonov ne fotografskih aparatov, s čimer so izključeni tudi »foto mobilniki«. Na MNZ zaenkrat še niso doživeli primerov neavtoriziranega fotografiranja.

 

Národní divadlo
Národní divadlo (Photo credit: elPadawan)
Enhanced by Zemanta

Članki iz iste kategorije: