varstvo pri delu

Za varstvo pri delu izpit je obvezen za zaposlene

Delodajalec je dolžan na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu vsakega zaposlenega, ne glede na obliko zaposlitve, usposobiti za varno opravljanje dela. Na za varstvo pri delu izpit mora delodajalec zaposlenega napotiti ob sklenitvi delovnega razmerja, ob premestitvi zaposlenega na drugo delovno mesto, ob uvajanju nove tehnologije ali sredstev za delo, ob bistvenih spremembah v delovnem procesu, ki lahko povzročijo spremembo pri delu ter pred pretekom roka, ki je določen za občasne preizkuse usposobljenosti. Če se v kateri od omenjenih situacij nahaja tudi vaše podjetje, lahko zaupate za varstvo pri delu izpit Projekt Varnost podjetju, ki se že vrsto let ukvarja z različnimi zakonsko opredeljenimi zahtevami za podjetja.

Kaj je namen usposabljanja?

Področje varnosti in zdravja pri delu opredeljujejo načela, pravila in aktivnosti, ki delavcu omogočajo uspešno opravljanje poklica brez škode za njegovo zdravje. Namen usposabljanja delavcev je tako pridobivanje znanj in spretnosti ter seznanjanje z nevarnostmi na delovnem mestu ter ustreznimi ukrepi za odpravo le-teh.

varstvo pri delu
Usposabljanje na področju varstva pri delu je izjemno pomembno

Z opravljenim preizkusom delavec dokaže, da pozna svoje delovno mesto, obvlada delovne operacije, pozna nevarnosti ter ukrepe, s katerimi lahko prepreči večjo škodo oz. poškodbe in posledično izostanek od dela. Z upoštevanjem pravil in pravilnim izvajanjem določenih ukrepov se delavci učinkovito varujejo pred poškodbami pri delu in boleznimi, povezanimi z delom. Tako lahko varno in dolgoročno opravljajo svoje delo, brez posledic za zdravje in tveganj za morebitne poškodbe.

Kako poteka usposabljanje?

Za varstvo pri delu izpit vsebuje teoretični in praktični del, in sicer: splošno predavanje in teoretično usposabljanje, ki se zaključi z izpolnjevanjem testa iz teoretičnega znanja. Drug del je praktično usposabljanje za delo na delovnem mestu, ki se konča s preizkusom praktične usposobljenosti na delovnem mestu. Tako teoretični kot praktični del mora delavec opraviti pozitivno. Po uspešno opravljenem testu naročnik usposabljanja prejme zapisnik o uspešno opravljenem preizkusu teoretične in praktične usposobljenosti za vsakega delavca posebej.

varstvo pri delu
Varstvo pri delu vsebuje teoretični in praktični izpit

Zakaj zaupati za varstvo pri delu izpit Projekt Varnost podjetju?

Podjetje s številnimi domačimi podjetji sodeluje že vse od leta 2009. Pri svojem delu na prvo mesto postavljajo strokovnost in korektnost do naročnikov, dolgoročna sodelovanja pa to le potrjujejo.

Zakaj izbrati ravno njih?

  • so strokovno usposobljeni za področje varnosti in zdravja pri delu
  • imajo dolgoletne izkušnje na področju urejanja varnosti in zdravja pri delu
  • so ažurni, vedno dosegljivi in prilagodljivi glede terminov
  • izobraževanje prilagodijo posebnostim delovnega mesta
  • za večje skupine izvedejo izobraževanje na vaših delovnih mestih
  • za delodajalce, ki so člani Zavoda za izobraževanje delavcev, priznajo popust na izobraževanje
  • njihove stranke so izjemno zadovoljne z opravljenimi storitvami

Članki iz iste kategorije: