Naravna brežina

Naravna brežina je zaščitni pas, ki kopno varuje pred vodo na način, ki je zelo podoben naravnim sistemom. Podjetje Biotec Šubic je razvilo sistem na podlagi posnemanja principov, ki jih razvijejo koreninske strukture v naravi. Zanje je bistveno to, da sistem korenin požene po celotni površin svojo mrežo in tako razporedi pritisk po večji površini. Takšna mreža, na podlagi katere je izdelana tudi naravna brežina, zagotavlja precej bolj stabilno strukturo. Podjetje Biotec Šubic znanje, ki se nahaja v naravi, implementira v rešitve, ki služijo človeku. Naravna brežina je izdelana na podlagi žičnatega pletiva, ki ima podobne značilnosti kot sistem korenin v naravi. Ključno je tudi to, da ni potrebna nobena uporaba betonskih blokov in drugih večjih gradbenih elementov, ampak ostane naravna brežina zelena. Ta rešitev namreč dopušča, da na brežino posadimo rastlinje, ki tudi samo požene korenine in s svojim sistemom korenin skrbi, da ostane naravna brežina vzdržljiva in tako prenese visoke pritiske iz okolja.
Dejavnosti: preprečevanje erozije, utrjevanje in ozelenitev vkopov za hišami, sanacija plazov, varstvo pred erozijo, zemeljskimi plazovi, padajočim kamenjem, posipanjem, ustalitev nestabilnih zemljišč in sanacije zemeljskih plazov, nestabilna zemljišča, utrjevanje cestnih bankin,  biološki in biotehnični ukrepi zaščite brežin, zaščita z varovalnimi mrežami in zatravitvijo, urejanje vrtne okolice.

Članki iz iste kategorije: