Sodni prevodi v zasebni in poslovni rabi

Sodni prevodi so izraz, ki označuje isto kot uradni prevodi. Te lahko izdela izključno oseba, ki je sodno zapriseženi tolmač. Gre torej za osebno, ki je od Ministrstva za pravosodje pridobila odločbo, na podlagi katere je bila imenovana za stalnega sodnega tolmača. Zato bodite pozorni: sodni prevodi imajo pravno veljavo, le če jih je naredil sodno zapriseženi tolmač. Zato ne zaupajte osebam, ki vam ne morejo dokazati svojega statusa, na tak način, da vam pokažejo odločbo. Raje ne verjemite na besedo, ampak raje poiščite nekoga, ki vam je to pripravljen tudi nedvoumno dokazati. Nepravilno izdelani sodni prevodi vam kasneje, ko jih boste potrebovali v pravnem prometu ne bodo mogli služiti.

V slovenskem prostoru se sodni prevodi uporabljajo za različne dokumente. Sodni prevodi so denimo zahtevani, če želite uporabiti izpis iz sodnega registra, zato da bi lahko odpri podjetje v tujini. Prav tako so potrebni sodni prevodi, ko organ zahteva predložitev rojstnega lista ali pa potnega lista. Sodni prevodi so pomembni tudi za tiste, ki iščejo zaposlitev v tujini. Nekateri tuji delodajalci zahtevajo sodni prevod diplome. Na takšen način delodajalcu na neizpodbiten način dokažete, da ste v svoji državi pridobili formalno izobrazbo, ki jo zahteva za zaposlene na prostem delovnem mestu.

Sodni prevodi so potrebni tudi, ko gre za poslovanje podjetij. Bilanca stanja je pomemben informacijski vir, ki ga želijo pregledati tuji investitorji. Zelo pogosta praksa pa je, da so potencialnim investitorjem predstavljeni sodni prevodi bilanc stanja za pretekla leta. Na takšen način so prepričani, da imajo pred seboj resnične podatke, na podlagi katerih lahko ocenijo poslovanje podjetja. Namesto bilance stanja so lahko predloženi sodni prevodi izkazov uspeha, ki so izvedeni iz bilančnih podatkov, tako da potencialnim investitorjem ni potrebno delati dodatnih preračunov različnih kazalcev uspeha. V vseh teh primerih sodni prevodi predstavljajo pomemben vir informacij, ki so absolutno kredibilne in včasih je z njimi pametno postreči še preden so zahtevani, saj s tem izkažemo svojo resnost.

Preberite več

Sodni prevodi v zasebni in poslovni rabi

Članki iz iste kategorije: