Angleščina je najbolj razširjen jezik sveta

Angleščina je indoevropski jezik v zahodno germanski jezikovni skupini. Sodobna angleščina velja za svetovno »linguo franco« in je standardni jezik na najrazličnejših področjih, vključno z računalniškim kodiranjem, mednarodnim poslovanjem ter visokim šolstvom.

Od leta 2020 je na svetu kar 1,27 milijarde govorcev angleščine, kar pomeni, da je angleščina najbolj razširjen jezik, celo pred kitajščino (1,12 milijarde govorcev) in hindujščino (637 milijonov govorcev). Angleščina ni uradni jezik Združenih držav Amerike. Država namreč nima uradnega jezika na zvezni ravni. Številne zvezne države pa so sprejele zakonodajo, ki določa, da je angleščina njihov uradni jezik.

Več kot 50 držav uradno navaja angleščino kot uradni jezik

Angleščina, ki je nastala iz narečij in besedišča germanskih ljudstev – Anglov, Sasov in Jutov, ki so se v Veliki Britaniji naselili v 5. stoletju našega štetja, je danes stalno spreminjajoč se jezik, na katerega je vplivala množica različnih kultur in jezikov, kot so latinščina, francoščina, nizozemščina in afrikanščina.

Ne glede na številne jezike, ki se jih učimo in jih lahko tekoče govorimo, je angleščina ena od prevladujočih oblik sporazumevanja na svetu, saj ima vpliv na kar 2 milijardi ljudi po vsem svetu. Pogosto je mnenje da je učenje angleščine bolj kot kaj drugega sestavljeno le iz angleške slovnice. Čeprav ima angleška slovnica pomembno vlogo pri učenju in tečajih za splošno izboljšanje angleškega jezika, pa je ta le majhen del celotnega učnega načrta, v katerem se potopimo v zgodovino, na katero so delno vplivali miti, bitke in legende na eni strani ter vsakdanje delovanje različnih družbenih razredov na drugi strani.

Uravnoteženje štirih glavnih spretnosti angleškega jezika

Večina učencev si želi bolj kot obvladati golo slovnico predvsem bolje sporazumevati v angleščini. Če je to eden od vaših ciljev, je pomembno, da se učite uravnoteženo štiri glavne spretnosti. Poslušanje, govorjenje, branje in pisanje so glavne (makro)spretnosti, ki jih potrebujete za sporazumevanje v katerem koli jeziku. Če ste zelo dobri samo v eni od teh spretnosti, vam to ne bo pomagalo pri sporazumevanju. Na primer, preden lahko dobro pišete, morate znati dobro brati. Prav tako morate znati poslušati in slišati, preden lahko govorite.

Dve od omenjenih spretnosti lahko vadite vsak dan in individualno, za poslušanje in govorjenje pa je najboljša praksa v paru, skupini in predvsem v kar se da avtentičnem okolju (materni govorec, poslušanje angleške glasbe, gledanje angleških filmov z angleškimi podnapisi ali brez) ipd. Mlajši otroci se angleščino učijo že v vrtcu preko igre, ki jo prakticirajo tudi v vseh nižjih razredih osnovne šole.

Članki iz iste kategorije: