Najboljši način učenja tujih jezikov

Učenje tujih jezikov je postalo prava industrija, saj se vsepovsod tržijo različna izobraževanja, tečaji za otroke in podobno. Sočasno pa potekajo tudi razprave, katere prakse so pri tovrstnih dejavnostih najboljše. Nekateri zagovarjajo klasično šolsko poučevanje, drugi poudarjajo prednosti majhnih skupin in intenzivnih tečajev, tretji ne morejo brez konverzacije z maternim govorcem … Sodeč po razvejanosti tovrstnih razprav bi lahko brez zadržkov zaključili, da najboljšega načina za učenje tujih jezikov preprosto ni. Še najbolj obetavni sta, se zdi, dve možnosti – učenje v zgodnjem otroštvu ter učenje v tujini.

Učenje tujega jezika v zgodnjem otroštvu

Otroci, ki odraščajo v dvojezičnih družinah, se zlahka naučijo obeh jezikov, prav tako imajo otroci nasploh manj težav pri osvajanju novih jezikov kot odrasli. Zato se prvi tuji jezik poučuje že v začetnih razredih osnovne šole, medtem ko so vedno bolj priljubljeni tudi jezikovni tečaji za otroke. Seveda je treba pri učenju otrok metode prilagoditi njihovi starosti – učenje tujega jezika poteka preko igre, branja primernih besedil in sproščene konverzacije.

Učenje tujega jezika v tujini

Učenje tujih jezikov pri odraslih je večinoma umetno in namerno. Ena izmed precej naravnih možnosti je učenje jezika v tujini. Posebno učinkovitost tej metodi daje neprestana izpostavljenost jeziku, predvsem pa kulturi in običajem tistih, ki jezik dejansko uporabljajo. Skozi takšen stik je učenje lažje, poleg tega pa tudi zelo kakovostno. Seveda je tudi v tem primeru najbolje graditi na obstoječem predznanju, vedno pa je dobro, da je interakcija s tujim jezikom kar se da neposredna in pogosta.

Članki iz iste kategorije: