Vse kar je potrebno vedeti o davčnem potrjevanju računov

Davčno potrjevanje računov je postopek, ki ga določa Zakon o davčnem potrjevanju računov v prometu z gotovino. Zakaj boste morali nadgraditi vašo blagajno in dobiti digitalni certifikat? Prilagoditev blagajne oziroma vzpostavitev internetne povezave s FURS in uporaba predpisanega programa Finančni upravi omogoča vpogled v vsak izdani račun. Zato obiskov davčnih inšpektorjev ne bo, razen če bo to res potrebno.

Vsak izdan račun bo poleg drugih potrebnih podatkov moral vsebovati tudi numerično številko računa.
Numerične številke računov morajo imeti neprekinjeno številčno zaporedje, brez praznine v vseh poslovnih prostorih ali davčnih blagajnah. Neprekinjeni numerični red se vsako koledarsko leto začne s številko 1 do številke n, tako da imajo davčni organi natančen vpogled koliko računov je bilo izdanih v določenem obdobju.

Torej, računov ne bo mogoče skrivati pred Finančno upravo!
Pri izvajanju zgoraj omenjenega postopka bo v pomoč digitalno potrdilo, ki se v postopku davčnega potrjevanja računov uporablja kot elektronski podpis elementov na računu ter za identifikacijo zavezancev pri elektronski izmenjavi podatkov. Poleg tega digitalni certifikat zagotavlja zaščito identitete gostincev za varno poslovanje.

ZAVEZANCI
Zavezanci za davčno potrjevanje računov so pravne osebe, ki so zavezanci za dohodnino, in vse osebe, ki so obdavčeni z dohodnino iz samozaposlitve, ne glede na način plačila računov. Tisti, ki ne poslujete z gotovino ne boste dolžni davčno potrjevati računov, vendar bodo dolžni izkazati elemente, ki so predpisani z Zakonom o davčnem potrjevanju računov.

V skladu s tem lahko razvrstimo uporabnike modula za davčno potrjevanje računov v dve skupini, odvisno od tega, ali bodo račune davčno potrjevali ali ne:

Račun bo moral vsebovati naslednje elemente:
1) datum in čas izdaje računa
– datum izdaje računa je datum, ko je račun fizično izdan
2) številka računa mora imeti naslednjo strukturo:
– redna št. računa (vsako leto se začne z 1)
– oznaka poslovnega prostora
– oznaka blagajne (vsaka naprava mora imeti svojo oznako)
3) Oznaka operaterja na blagajni
– na vsakem računu mora biti izkazana oznaka operaterja
– ko se račun pošlje na FURS, se s tem pošlje tudi podatek o operaterju
4) Način plačila
– oznaka način plačila (bankovci, kartice, ček, transakcijski račun, ostalo)

OSTALI OBVEZNI ELEMENTI RAČUNA
5) zaščitna koda izdajatelja
– to številko generira program (davčna blagajna)
– ni obvezan na računu, če se račun se pošilja na FURS
2) enkratna identifikacijska oznaka računa (EOR)
– to številko generira server Finančne uprave

OSTALE OBVEZE
Zavezanci (ne glede na načine plačevanja), so dolžni sprejeti nov sklep o poslovnih prostorih. Uporabniki programa lahko to naredijo samodejno ustvarijo in natisnejo z dokumentom “Sklep o sledljivosti računov”.

Članki iz iste kategorije: